Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

Anslaget under momentet får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensationsstöd för indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om kompensationsstöd för indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter. Lagens ikraftträdande kräver att Europeiska unionens kommission har godkänt det statliga stöd som lagförslaget inbegriper.

I enlighet med statsminister Sipiläs regeringsprogram införs i Finland ett system för kompensation av utsläppshandelns indirekta kostnader. De i lagen angivna sektorer som är särskilt utsatta för risker för kolläckage kan beviljas stöd som kompensation för det högre elpris som beror på priset på utsläppsrätterna. Storleken på det stöd som betalas beror bl.a. på priset på utsläppsrätterna och stödtagarens elförbrukning eller produktionens storlek.

I enlighet med regeringsprogrammet finansieras stödet med inkomster från auktioneringen av utsläppsrätter. Inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter hanteras i statsfinanserna som inkomster med allmän täckning. Inkomsterna har budgeterats under moment 12.32.99. Det mål som skrivits in i regeringsprogrammet förverkligas när stödbeloppet inte överstiger inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter.

Målet är att trygga den elintensiva exportindustrins konkurrenskraft.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Införande av en ny stödform: Den elintensiva industrins kompensation för utsläppshandelns indirekta kostnader 43 000
Sammanlagt 43 000

2017 budget 43 000 000