Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

51. Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 110 000 euro.

Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett innovationspris för kvinnor.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Innovationspriset för kvinnor är ett pris på 110 000 euro som ges som erkänsla och beviljas åren 2017—2019. Priset har inrättats för att hedra den allmänna och lika rösträttens 110-åriga historia.

Avsikten är att priset ska tilldelas en kvinna eller en grupp av kvinnor för en vetenskapligt viktig innovation på området teknik eller ekonomi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ett nytt innovationspris för kvinnor 110
Sammanlagt 110

2017 budget 110 000