Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         01. Utrikesförvaltningen
         30. Internationellt bistånd
         50. Närområdessamarbete
              26. OSSE-ordförandeskapet
              50. Vissa statsunderstöd
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2017

01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 154 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för Finlands representanter i Europaparlamentet.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 4 000 euro som en omkostnadsdel för StPL-avgiften.


2007 budget 1 154 000
2006 budget 1 150 000
2005 bokslut 955 367