Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Finansministeriets omkostnader
       91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
       92. EU och internationella organisationer
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2017

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

En avdelningschefstjänst dras in fr.o.m. den 1 december 2011.

Förklaring: Beslutsdelen fogas som andra stycke till beslutsdelen under momentet i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011.

Genomförandet av de spetsprojekt som anges i regeringsprogrammet förutsätter att ministeriets funktionsförmåga stärks och att resurserna omfördelas. Ministeriet ser över sin organisation på så sätt att avdelningen för utvecklandet av förvaltningen dras in, och att resurserna fördelas på de andra avdelningarna och enheterna.


2011 III tilläggsb.3 017 000
2011 budget32 368 000
2010 bokslut34 697 000
2009 bokslut33 586 000