Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 526 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget under momentet ska användas för att finansiera produktivitetsfrämjande projekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Efsi-rådgivningstjänster (överföring till moment 32.01.01) -400
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring till moment 32.20.06) -250
Kontroll av den gemensamma förvaltningen av upphovsrätten (överföring till moment 32.40.03) -60
Nivåförhöjning 2 500
Utgifter för världsutställningen i Astana (överföring till moment 32.50.43) -780
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 100
Sammanlagt -90

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2017 budget 526 000
2016 II tilläggsb. 1 700 000
2016 budget 616 000
2015 bokslut 538 000