Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2017

20. Civiltjänst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007)

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna

2) för kostnader som föranleds av civiltjänstpliktiga som blivit utan civiltjänstgöringsplats.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom att främja en ökning av antalet erbjudna civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser försöker man minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga blir utan tjänstgöringsplats. Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade efter utbildningsperioden civiltjänstscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats.

En civiltjänstgörare som har fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller tjänstgöring enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) och vars ansökan om civiltjänst har godkänts efter fullgörandet av tjänstgöringen, är skyldig att delta i kompletterande tjänstgöring. Förordnandet till kompletterande tjänstgöring ska delges inom 12 månader från det ansökan om civiltjänst godkändes. Det beräknas att ett stort antal personer söker till kompletterande tjänstgöring också i fortsättningen och att antalet uppgår till ca 800 personer per år.

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Personer som ansökt om civiltjänstgöring 2 045 2 200 2 200
Personer som utbildats under grundutbildningsperioden 1 601 1 450 1 450
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden 300 200 200
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 20 25 25
Personer som sökt till kompletterande tjänstgöring 985 800 800
— personer som utbildats 441 780 780

2017 budget 4 939 000
2016 budget 4 939 000
2015 bokslut 4 191 670