Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       02. Eduskunnan kanslia
       09. Valtiontilintarkastajat
       14. Eduskunnan oikeusasiamies
       40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
            19. Arvonlisäveromenot
            21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
       99. Eduskunnan muut menot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

40. Valtiontalouden tarkastusvirastoPDF-versio

19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 428 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin.


2006 talousarvio428 000
2005 talousarvio428 000
2004 tilinpäätös350 078

21. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 12 093 000 euroa.


2006 talousarvio12 093 000
2005 talousarvio10 996 000
2004 tilinpäätös10 020 000