Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              78. Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2017

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 107 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2017 finansieras tre livscykelprojekt under momentet.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2017
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo I Tilläggsbudget för 2004 2008 700,0 326,3 43,0 330,7
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 155,3 49,5 445,2
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014 2018 660,0 14,6 14,5 630,9
Sammanlagt     2 010,0 496,2 107,0 1 406,8

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

2017 2018 2019 2020— Sammanlagt fr.o.m. 2017
           
Förbindelser som ingåtts före 2017 107 000 123 000 114 000 1 162 800 1 406 800

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 293,3 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt 1 030
Sammanlagt 1 030

2017 budget 107 000 000
2016 II tilläggsb. 3 056 000
2016 budget 105 970 000
2015 bokslut 100 992 000