Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2017

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 468 394 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 298
Nivåförändring 90 721
Sammanlagt 91 019

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 468 394 000
2016 budget 377 375 000
2015 bokslut 380 128 490