Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

02. Återbetalningar av statens lån till affärsverkPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 68 300 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av återbetalningar på lån som i den ingående balansen för affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) antecknats som beviljade av staten. Av affärsverken är det endast Senatfastigheter som har statligt lån. Ränteinkomsterna från affärsverkens lån tas upp under moment 13.01.04.


2017 budget 68 300 000
2016 budget 68 800 000
2015 bokslut 81 182 941