Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 521 467 466 800 459 241 -7 559 -2
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 81 183 68 800 68 300 -500 -1
04. Amorteringar på övriga lån 440 284 398 000 390 941 -7 059 -2
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 4 405 769 5 331 502 5 487 429 155 927 3
01. Nettoupplåning och skuldhantering 4 405 769 5 331 502 5 487 429 155 927 3
Sammanlagt 4 927 236 5 798 302 5 946 670 148 368 3