Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
         01. Lån som återbetalas till staten
         03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
     Anslag

Statsbudgeten 2017

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Lån som återbetalas till staten521 467466 800459 241-7 559-2
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk81 18368 80068 300-500-1
04.Amorteringar på övriga lån440 284398 000390 941-7 059-2
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering4 405 7695 331 5025 487 429155 9273
01.Nettoupplåning och skuldhantering4 405 7695 331 5025 487 429155 9273
Sammanlagt4 927 2365 798 3025 946 670148 3683