Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 521 467 466 800 459 241 -7 559 -2
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 81 183 68 800 68 300 -500 -1
04. Amorteringar på övriga lån 440 284 398 000 390 941 -7 059 -2
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 4 405 769 5 331 502 5 487 429 155 927 3
01. Nettoupplåning och skuldhantering 4 405 769 5 331 502 5 487 429 155 927 3
Sammanlagt 4 927 236 5 798 302 5 946 670 148 368 3