Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         01. Ränteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinstPDF-versio

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 181 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2016.

Intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 181 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 86 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 95 miljoner euro.


2017 budget 181 000 000
2016 I tilläggsb. 10 000 000
2016 budget 220 000 000
2015 bokslut 480 000 000