Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
              01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinstPDF-versio

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 181 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2016.

Intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 181 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 86 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 95 miljoner euro.


2017 budget181 000 000
2016 I tilläggsb.10 000 000
2016 budget220 000 000
2015 bokslut480 000 000