Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         01. Ränteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Andel i Finlands Banks vinstPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 98 000 000 euro.

Förklaring:Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998) ska en del av bankens vinst reserveras för statens behov. Enligt lagen ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden av vinsten reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan dock enligt lagen besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek.

  2013 2014 2015 2016
         
Intäktsföring av Finlands Banks vinst, mn euro 227 180 138 98
Andel av vinsten från året innan, % 67 75 92 67

2017 budget 98 000 000
2016 budget 130 000 000
2015 bokslut 137 500 000