Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         01. Ränteinkomster
              05. Räntor på övriga lån
              (07.) Räntor på depositioner
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

01. RänteinkomsterPDF-versio

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet beräknas inflyta 9 100 000 euro.

Förklaring:Räntorna inflyter av räntor på främmande kapital som beviljats Senatfastigheter på samma villkor som lån. Amorteringarna på affärsverkens lån tas upp under moment 15.01.02.


2017 budget 9 100 000
2016 budget 12 500 000
2015 bokslut 16 248 965

05. Räntor på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 71 131 000 euro.

Förklaring:I inkomstposten har beaktats räntor på lån som beviljats av anslag i statsbudgeten. Till dessa lån hör bl.a. de lån som beviljats Grekland, grundtorrläggnings- och skogsförbättringslån, Finlands Exportkredit Ab:s lån för fartygsleveranser samt refinansieringslån för export och lån till Tekes. Amorteringarna på övriga lån tas upp under moment 15.01.04.


2017 budget 71 131 000
2016 budget 81 238 000
2015 bokslut 88 960 539

(07.) Räntor på depositioner

Förklaring:Det föreslås att momentet och inkomstposten under det slopas i budgeten.

  2015 2016
budget
2017
budgetprop.
       
Medelkassa, mn euro 5 100 6 000 6 000
Genomsnittlig räntenivå, % 0,07 0,06 0,00

2016 budget 3 300 000
2015 bokslut 3 628 582

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter

Under momentet beräknas inflyta 15 733 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Staten får ränteinkomster av pensionsutgifter som hör till andra pensionsanstalters ansvar och som den betalat genom Vilma-kostnadsfördelningen samt av förskott på kostnadsfördelningen som den betalat. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet tas även upp eventuell ränteinkomst som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten (784/2010).

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.


2017 budget 15 733 000
2016 budget 34 100 000
2015 bokslut 32 492 786