Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
              04. Räntor på statens lån till affärsverken
              05. Räntor på övriga lån
              (07.) Räntor på depositioner
              09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

01. RänteinkomsterPDF-versio

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet beräknas inflyta 9 100 000 euro.

Förklaring: Räntorna inflyter av räntor på främmande kapital som beviljats Senatfastigheter på samma villkor som lån. Amorteringarna på affärsverkens lån tas upp under moment 15.01.02.


2017 budget9 100 000
2016 budget12 500 000
2015 bokslut16 248 965

05. Räntor på övriga lån

Under momentet beräknas inflyta 71 131 000 euro.

Förklaring: I inkomstposten har beaktats räntor på lån som beviljats av anslag i statsbudgeten. Till dessa lån hör bl.a. de lån som beviljats Grekland, grundtorrläggnings- och skogsförbättringslån, Finlands Exportkredit Ab:s lån för fartygsleveranser samt refinansieringslån för export och lån till Tekes. Amorteringarna på övriga lån tas upp under moment 15.01.04.


2017 budget71 131 000
2016 budget81 238 000
2015 bokslut88 960 539

(07.) Räntor på depositioner

Förklaring: Det föreslås att momentet och inkomstposten under det slopas i budgeten.

 20152016
budget
2017
budgetprop.
    
Medelkassa, mn euro5 1006 0006 000
Genomsnittlig räntenivå, %0,070,060,00

2016 budget3 300 000
2015 bokslut3 628 582

09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter

Under momentet beräknas inflyta 15 733 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Staten får ränteinkomster av pensionsutgifter som hör till andra pensionsanstalters ansvar och som den betalat genom Vilma-kostnadsfördelningen samt av förskott på kostnadsfördelningen som den betalat. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet tas även upp eventuell ränteinkomst som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten (784/2010).

Motsvarande utgifter har budgeterats under moment 28.50.95.


2017 budget15 733 000
2016 budget34 100 000
2015 bokslut32 492 786