Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 141 331 131 138 95 964 -35 174 -27
04. Räntor på statens lån till affärsverken 16 249 12 500 9 100 -3 400 -27
05. Räntor på övriga lån 88 961 81 238 71 131 -10 107 -12
(07.) Räntor på depositioner 3 629 3 300 -3 300 -100
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 32 493 34 100 15 733 -18 367 -54
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 602 960 1 967 000 2 110 000 143 000 7
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 602 960 1 967 000 2 110 000 143 000 7
04. Andel i statens penninginstituts vinst 137 500 130 000 98 000 -32 000 -25
01. Andel i Finlands Banks vinst 137 500 130 000 98 000 -32 000 -25
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 480 000 220 000 181 000 -39 000 -18
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 480 000 220 000 181 000 -39 000 -18
Sammanlagt 2 361 791 2 448 138 2 484 964 36 826 2