Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2015—2017

  År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
  1000 €%
 
01.Ränteinkomster141 331131 13895 964-35 174-27
04.Räntor på statens lån till affärsverken16 24912 5009 100-3 400-27
05.Räntor på övriga lån88 96181 23871 131-10 107-12
(07.)Räntor på depositioner3 6293 300-3 300-100
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter32 49334 10015 733-18 367-54
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 602 9601 967 0002 110 000143 0007
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier1 602 9601 967 0002 110 000143 0007
04.Andel i statens penninginstituts vinst137 500130 00098 000-32 000-25
01.Andel i Finlands Banks vinst137 500130 00098 000-32 000-25
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst480 000220 000181 000-39 000-18
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst480 000220 000181 000-39 000-18
Sammanlagt2 361 7912 448 1382 484 96436 8262