Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         01. Ränteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2015—2017

    År 2015
bokslut
1000 €
År 2016
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2017
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2016—2017
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 141 331 131 138 95 964 -35 174 -27
04. Räntor på statens lån till affärsverken 16 249 12 500 9 100 -3 400 -27
05. Räntor på övriga lån 88 961 81 238 71 131 -10 107 -12
(07.) Räntor på depositioner 3 629 3 300 -3 300 -100
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 32 493 34 100 15 733 -18 367 -54
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 602 960 1 967 000 2 110 000 143 000 7
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 602 960 1 967 000 2 110 000 143 000 7
04. Andel i statens penninginstituts vinst 137 500 130 000 98 000 -32 000 -25
01. Andel i Finlands Banks vinst 137 500 130 000 98 000 -32 000 -25
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 480 000 220 000 181 000 -39 000 -18
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 480 000 220 000 181 000 -39 000 -18
Sammanlagt 2 361 791 2 448 138 2 484 964 36 826 2