Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljderPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 193 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning. Ändringarna enligt propositionen beräknas öka inkomstposten under momentet med ca 53—56 miljoner euro år 2017.


2017 budget 193 000 000
2016 budget 188 000 000
2015 bokslut 72 938 660