Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 193 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning. Ändringarna enligt propositionen beräknas öka inkomstposten under momentet med ca 53—56 miljoner euro år 2017.


2017 budget 193 000 000
2016 budget 188 000 000
2015 bokslut 72 938 660

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2017 budget 75 000 000
2016 budget 75 000 000
2015 bokslut 86 923 960

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.


2017 budget 100 000 000
2016 budget 100 000 000
2015 bokslut 543 675 355

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2017 budget 2 500 000
2016 budget 2 500 000
2015 bokslut 10 771 934