Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
              01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
              02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
              04. Återtagande av överförda anslag
              10. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 193 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning. Ändringarna enligt propositionen beräknas öka inkomstposten under momentet med ca 53—56 miljoner euro år 2017.


2017 budget193 000 000
2016 budget188 000 000
2015 bokslut72 938 660

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2017 budget75 000 000
2016 budget75 000 000
2015 bokslut86 923 960

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.


2017 budget100 000 000
2016 budget100 000 000
2015 bokslut543 675 355

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2017 budget2 500 000
2016 budget2 500 000
2015 bokslut10 771 934