Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

20. Överföring från statens bostadsfondPDF-versio

Till momentet överförs 26 500 000 euro.

Förklaring:Ur fonden görs en intäktsföring i statsbudgeten som grundar sig på räntekostnaderna för statens upplåning och på fondens egetkapitalposter. Vid beräkningen av det räntebärande kapitalet utgår man från det egna kapital som fastställts i bokslutet för 2015 och från vilket dragits av de belopp, sammanlagt ca 1,35 miljarder euro, som åren 1990—1993 överförts från statsbudgeten till fonden. Som räntekostnad för statens upplåning används den effektiva, nominella räntekostnaden (0,2 %) för statens långfristiga upplåning i euro 2015 så att hälften av dess förändring har beaktats. Utgångsnivån för refinansieringsräntan är 0,93 %. Refinansieringsräntan för 2017 blir således 0,57 %. Intäktsföringen ur fonden minskas av den ränta som på samma grunder räknats på fondens samlingskonto och som uppgår till ca 3,0 miljoner euro.


2017 budget 26 500 000
2016 budget 47 000 000
2015 bokslut 66 000 000