Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

50. Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitikenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 170 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:I inkomstposten ingår betalningarna från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) som betalas av Europeiska kommissionen för strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under programperioden 2014—2020 och för åtgärdsprogram för genomförande av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning i östra Finland, norra Finland, södra Finland och västra Finland under programperioden 2007—2013 samt för ESF-programmet för Fastlandsfinland.

I inkomstposten ingår dessutom betalningarna från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) som betalas av Europeiska kommissionen för det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt 2014—2020 samt betalningarna från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG).

Inkomsterna består av de initiala och löpande betalningar samt slutbetalningar som Europeiska kommissionen betalar till EU-program.

Beräknade inkomster (euro)

   
ERUF 110 000 000
ESF 55 000 000
Övriga 5 000 000
Sammanlagt 170 000 000

2017 budget 170 000 000
2016 budget 120 000 000
2015 bokslut 104 123 393