Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2017

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2006 (RP 119/2005 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2006.

Helsingfors den 18 november 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister

Ulla-Maj Wideroos