Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Trafikverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 4 145 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring:Inkomsterna är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. Dessutom ingår i inkomsterna biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt NTM-centralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

I inkomstposten ingår Seinäjoki stads finansieringsandel på 445 000 euro för projektet rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg. Det beräknas inflyta 3 700 000 euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.


2017 budget 4 145 000
2016 budget 136 194 000
2015 bokslut 17 733 922

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro.

Förklaring:Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

I inkomster enligt flygutsläppsdirektivet (2008/101/EG) beräknas inflyta 800 000 euro.


2017 budget 850 000
2016 budget 650 000
2015 bokslut 2 155 625