Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de inkomster inom förvaltningsområdet för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras. Under momentet intäktsförs dessutom de inkomster av avgifter för förädling av trädgårdsväxter för vilka motsvarande utgift har antecknats under moment 30.01.05, samt de poster som föranleds av återkrav under moment 30.10.64.


2017 budget 6 000 000
2016 budget 6 000 000
2015 bokslut 22 453 203