Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsportPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 080 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet grundar sig på lotterilagen (1047/2001). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen, enligt vilken endast det nya penningspelsbolaget ska ha ensamrätt att anordna penningspel i Finland. Av penningspelsbolagets avkastning ska en del användas för att främja hästuppfödning och hästsport. Av anslaget används en del som motsvarar inkomsterna till att främja hästuppfödning och hästsport (moment 30.10.54). Utöver de användningsändamål som avses i den förordning av statsrådet som gäller användning av avkastningen för främjande av hästuppfödning och hästsport kan av anslaget till en del som motsvarar inkomsterna användas 168 000 euro till hästhushållsforskning (moment 30.01.05) samt 160 000 euro till utgifter som föranleds av beviljande av understöd för främjande av hästhushållning (moment 30.01.01).

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 1 080 000
2016 budget 1 040 000
2015 bokslut 919 179