Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruketPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 534 503 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 534 903 000 euro. När 400 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 534 503 000 euro inflyta under momentet. Inkomstposten sjunker jämfört med 2016 bland annat på grund av normaliseringen av tidtabellerna för utbetalningen av EU-inkomststöd under moment 30.20.41 och slopandet av exportstödet enligt WTO:s beslut.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-krisstöd - 30.20.41
EU-marknadsstöd 5,000 30.20.41
Producentorganisationerna 2,200 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Sammanlagt 534,503  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,400 I interventionsfonden
för jordbruket
Totalt 534,903  

2017 budget 534 503 000
2016 budget 599 903 000
2015 bokslut 537 849 554