Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
       10. Trafiknätet
       20. Myndighetstjänster för trafik och kommunikation
       30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
       50. Väder-, havs- och klimattjänster
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
            51. Barnbidrag
            54. Bostadsbidrag
            57. Grundläggande utkomststöd
       20. Utkomstskyddet för arbetslösa
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
       90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017