Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedelPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 545 686 000 euro.

Förklaring:Av inkomsterna är 526 286 000 euro penningspelsbolagets avkastning för att främja fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete och 19 400 000 euro outdelade vinstmedel som fonderats. Under moment 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 och 29.91.50 beviljas anslag för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskapen, konsten och ungdomsarbete. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 545 686 000
2016 II tilläggsb. 1 140 000
2016 budget 537 403 000
2015 bokslut 541 867 584