Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

70. Inkomster från studiestödsverksamhetenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 24 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2017 2 000 000
Ökning av borgensansvarsfordringar 17 000 000
Ränteinkomster 5 000 000
Sammanlagt 24 000 000

2017 budget 24 000 000
2016 budget 24 000 000
2015 bokslut 17 770 707