Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              70. Inkomster från studiestödsverksamheten
              88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
              99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 24 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

  
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 20172 000 000
Ökning av borgensansvarsfordringar17 000 000
Ränteinkomster5 000 000
Sammanlagt24 000 000

2017 budget24 000 000
2016 budget24 000 000
2015 bokslut17 770 707

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 545 686 000 euro.

Förklaring: Av inkomsterna är 526 286 000 euro penningspelsbolagets avkastning för att främja fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete och 19 400 000 euro outdelade vinstmedel som fonderats. Under moment 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 och 29.91.50 beviljas anslag för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskapen, konsten och ungdomsarbete. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget545 686 000
2016 II tilläggsb.1 140 000
2016 budget537 403 000
2015 bokslut541 867 584

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster inom förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2017 budget4 000 000
2016 budget4 000 000
2015 bokslut23 197 230