Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 13 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) försäkringsersättningsregresser: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990)

2) arv som tillfallit staten: ärvdabalken (40/1965)

3) borgensavgifter som tagits ut för affärsverkens lån: lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988)

4) återbetalda pensioner: pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016)

5) inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång: lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009).

Under momentet inflyter också avgifter som tas ut för statsborgen på Senatfastigheters lån.

Beräknade inkomster (euro)

   
Försäkringsersättningsregresser 2 800 000
Arv som tillfallit staten 3 500 000
Avgifter som erhållits för beviljade borgensförbindelser 4 300 000
Återbetalda pensioner 500 000
Inkomster från uttag av betalda gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 100 000
Övriga inkomster 1 800 000
Sammanlagt 13 000 000

2017 budget 13 000 000
2016 budget 17 965 000
2015 bokslut 24 115 360