Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
       02. Valtioneuvoston kanslia
            19. Arvonlisäveromenot
            22. EU-puheenjohtajuus
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2017

22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 750 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ASEM6-huippukokouksen ja kolmasmaakokousten laajentumisesta sekä kolmen uuden korkean tason kokouksen järjestämisestä sekä näiden ja muiden kokousten tietoliikenne- ja mediapalveluiden lisäkustannuksista.


2006 II lisätalousarvio2 750 000
2006 I lisätalousarvio4 500 000
2006 talousarvio25 370 000
2005 tilinpäätös3 000 000
2004 tilinpäätös3 000 000