Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medelPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 31 300 000 euro.

Förklaring:Enligt det beslut av Europeiska unionens råd (2014/335/EU) som gäller egna medel får medlemsstaterna, då de för EU redovisar de tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som de tar ut för unionens räkning, från de inkomster som influtit dra av 20 % för att täcka de uppbördskostnader som föranleds dem under finansieringsperioden 2014—2020. Nivån för uppbördsprovisionerna enligt det nya beslutet om egna medel träder sannolikt i kraft retroaktivt under 2016.


2017 budget 31 300 000
2016 budget 34 000 000
2015 bokslut 41 729 337