Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremierPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 18 230 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

   
Olycksfall (olycksfallsavgifter) 15 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 1 450 000
Gamla affärsverk 1 200 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 30 000
Trafikskador 550 000
Sammanlagt 18 230 000

2017 budget 18 230 000
2016 budget 19 796 000
2015 bokslut 17 517 971