Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Tullens inkomster
              25. Inkomster av metallmynt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

10. Tullens inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på följande författningar:

1) tullagen (1466/1994)

2) finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1116/2014).

Under momentet intäktsförs också uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter.

Beräknade inkomster (euro)

   
Offentligrättsliga prestationer 1 585 000
Företagsekonomiska prestationer 345 000
Uppbördsprovisioner för avgifter som tagits ut för andra myndigheter 90 000
Övriga inkomster av blandad natur 300 000
Sammanlagt 2 320 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 2 011 2 033 1 930
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 017 2 033 1 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 - 30
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 102

En del av Tullens offentligrättsliga prestationer säljs av rimlighetsskäl till ett pris som understiger självkostnadspriset. Prestationerna i fråga är:

  • — vissa förhandsavgöranden
  • — vissa registreringsbeslut
  • — övervaknings- och undersökningsavgifter för små importpartier.

Mål för resultatet av verksamheten

  2015
utfall
2016
mål
2017
mål
       
Funktionell effektivitet      
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % 113 112 109

2017 budget 2 320 000
2016 budget 2 500 000
2015 bokslut 2 314 008