Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Tuloarviot
     15. Lainat

Statsbudgeten 2017

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Hallinnonalan virastojen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tulot ovat muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin. Lisäksi tuloissa on mukana lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.

Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Momentin nimike on muutettu.


2020 talousarvio 2 500 000
2019 talousarvio 2 500 000
2018 tilinpäätös 6 165 224

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.


2020 talousarvio 850 000
2019 talousarvio 850 000
2018 tilinpäätös 1 988 550