Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 23 300 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 23 227 23 000 23 300
— övriga intäkter 1 - -
Intäkter sammanlagt 23 228 23 300 23 300
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 19 515 19 100 19 100
— andel av samkostnader 10 523 10 900 10 900
Kostnader sammanlagt 30 038 30 000 30 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 810 -6 700 -6 700
Kostnadsmotsvarighet, % 77 78 78

2017 budget 23 300 000
2016 budget 23 300 000
2015 bokslut 23 228 001