Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 46 200 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) samt lagen om köpvittnen (573/2009).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 32 406 46 200 46 000
— övriga intäkter 105 200 200
Intäkter sammanlagt 32 511 46 400 46 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 58 591 65 000 65 000
— andel av samkostnader 32 947 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 91 538 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -59 027 -48 600 -48 800
Kostnadsmotsvarighet, % 36 49 49

2017 budget 46 200 000
2016 budget 46 400 000
2015 bokslut 32 511 257

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 23 300 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 23 227 23 000 23 300
— övriga intäkter 1 - -
Intäkter sammanlagt 23 228 23 300 23 300
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 19 515 19 100 19 100
— andel av samkostnader 10 523 10 900 10 900
Kostnader sammanlagt 30 038 30 000 30 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 810 -6 700 -6 700
Kostnadsmotsvarighet, % 77 78 78

2017 budget 23 300 000
2016 budget 23 300 000
2015 bokslut 23 228 001

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 78 475 71 500 73 000
— övriga intäkter 90 - -
Intäkter sammanlagt 78 565 71 500 73 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 44 945 45 000 45 000
— andel av samkostnader 23 155 23 500 23 500
Kostnader sammanlagt 68 100 68 500 68 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 10 465 3 000 4 500
Kostnadsmotsvarighet, % 115 104 107

2017 budget 73 000 000
2016 budget 71 500 000
2015 bokslut 78 564 833

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2016—2017 (1745/2015) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (1148/2014). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.


2017 budget 2 750 000
2016 budget 2 750 000
2015 bokslut 268 930