Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
              10. Domstolarnas inkomster
              15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
              20. Utsökningsavgifter
              99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 46 200 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) samt lagen om köpvittnen (573/2009).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer32 40646 20046 000
— övriga intäkter105200200
Intäkter sammanlagt32 51146 40046 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader58 59165 00065 000
— andel av samkostnader32 94730 00030 000
Kostnader sammanlagt91 53895 00095 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-59 027-48 600-48 800
Kostnadsmotsvarighet, %364949

2017 budget46 200 000
2016 budget46 400 000
2015 bokslut32 511 257

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 23 300 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer23 22723 00023 300
— övriga intäkter1--
Intäkter sammanlagt23 22823 30023 300
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader19 51519 10019 100
— andel av samkostnader10 52310 90010 900
Kostnader sammanlagt30 03830 00030 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-6 810-6 700-6 700
Kostnadsmotsvarighet, %777878

2017 budget23 300 000
2016 budget23 300 000
2015 bokslut23 228 001

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer78 47571 50073 000
— övriga intäkter90--
Intäkter sammanlagt78 56571 50073 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader44 94545 00045 000
— andel av samkostnader23 15523 50023 500
Kostnader sammanlagt68 10068 50068 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)10 4653 0004 500
Kostnadsmotsvarighet, %115104107

2017 budget73 000 000
2016 budget71 500 000
2015 bokslut78 564 833

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2016—2017 (1745/2015) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (1148/2014). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.


2017 budget2 750 000
2016 budget2 750 000
2015 bokslut268 930