Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 46 200 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015) samt lagen om köpvittnen (573/2009).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 32 406 46 200 46 000
— övriga intäkter 105 200 200
Intäkter sammanlagt 32 511 46 400 46 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 58 591 65 000 65 000
— andel av samkostnader 32 947 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 91 538 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -59 027 -48 600 -48 800
Kostnadsmotsvarighet, % 36 49 49

2017 budget 46 200 000
2016 budget 46 400 000
2015 bokslut 32 511 257

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 23 300 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 23 227 23 000 23 300
— övriga intäkter 1 - -
Intäkter sammanlagt 23 228 23 300 23 300
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 19 515 19 100 19 100
— andel av samkostnader 10 523 10 900 10 900
Kostnader sammanlagt 30 038 30 000 30 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -6 810 -6 700 -6 700
Kostnadsmotsvarighet, % 77 78 78

2017 budget 23 300 000
2016 budget 23 300 000
2015 bokslut 23 228 001

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 78 475 71 500 73 000
— övriga intäkter 90 - -
Intäkter sammanlagt 78 565 71 500 73 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 44 945 45 000 45 000
— andel av samkostnader 23 155 23 500 23 500
Kostnader sammanlagt 68 100 68 500 68 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 10 465 3 000 4 500
Kostnadsmotsvarighet, % 115 104 107

2017 budget 73 000 000
2016 budget 71 500 000
2015 bokslut 78 564 833

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2016—2017 (1745/2015) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (1148/2014). Under momentet inflyter dessutom den utdelning som enligt konkurslagen ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.


2017 budget 2 750 000
2016 budget 2 750 000
2015 bokslut 268 930