Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 29 703 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets handläggningsavgifter för visum, inkomster från försäljningar av fastigheter, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna är 7 000 000 euro Storbritanniens utvecklingspolitiska avdelnings (DFID) andel av ett samarbetsprojekt som genomförs med ministeriet. Med inkomsterna från samarbetsprojektet täcks utgifterna för projektet. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.

Beräknade inkomster (euro)

   
Handläggningsavgifter för visum 16 000 000
Inkomster av försäljningen av fastigheter 2 750 000
Inkomster av samarbetsprojekten inom utvecklingssamarbetet 7 000 000
Ersättningar för löneutgifter för militär krishantering från FN 2 453 000
Övriga inkomster 1 500 000
Sammanlagt 29 703 000

2017 budget 29 703 000
2016 budget 42 527 000
2015 bokslut 50 442 915