Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2017

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter

Under momentet beräknas inflyta 982 000 euro.

Förklaring:Statens kultur- och vetenskapsinstituts fastigheter i utlandet övergår i utrikesministeriets ägarbesittning den 1 januari 2017. Fastigheterna är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Fastigheternas underhålls- och reparationsutgifter har budgeterats under moment 24.01.20.


2017 budget 982 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 29 703 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets handläggningsavgifter för visum, inkomster från försäljningar av fastigheter, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna är 7 000 000 euro Storbritanniens utvecklingspolitiska avdelnings (DFID) andel av ett samarbetsprojekt som genomförs med ministeriet. Med inkomsterna från samarbetsprojektet täcks utgifterna för projektet. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.

Beräknade inkomster (euro)

   
Handläggningsavgifter för visum 16 000 000
Inkomster av försäljningen av fastigheter 2 750 000
Inkomster av samarbetsprojekten inom utvecklingssamarbetet 7 000 000
Ersättningar för löneutgifter för militär krishantering från FN 2 453 000
Övriga inkomster 1 500 000
Sammanlagt 29 703 000

2017 budget 29 703 000
2016 budget 42 527 000
2015 bokslut 50 442 915