Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
              20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
              99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter

Under momentet beräknas inflyta 982 000 euro.

Förklaring: Statens kultur- och vetenskapsinstituts fastigheter i utlandet övergår i utrikesministeriets ägarbesittning den 1 januari 2017. Fastigheterna är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Fastigheternas underhålls- och reparationsutgifter har budgeterats under moment 24.01.20.


2017 budget982 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 29 703 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets handläggningsavgifter för visum, inkomster från försäljningar av fastigheter, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna är 7 000 000 euro Storbritanniens utvecklingspolitiska avdelnings (DFID) andel av ett samarbetsprojekt som genomförs med ministeriet. Med inkomsterna från samarbetsprojektet täcks utgifterna för projektet. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.

Beräknade inkomster (euro)

  
Handläggningsavgifter för visum16 000 000
Inkomster av försäljningen av fastigheter2 750 000
Inkomster av samarbetsprojekten inom utvecklingssamarbetet7 000 000
Ersättningar för löneutgifter för militär krishantering från FN2 453 000
Övriga inkomster1 500 000
Sammanlagt29 703 000

2017 budget29 703 000
2016 budget42 527 000
2015 bokslut50 442 915