Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

06. FarledsavgifterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 46 200 000 euro.

Förklaring:Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten.

Fordonsavgiften halverades 2015—2018 som en del av kompenseringen för de negativa verkningarna av svaveldirektivet samt arbetsmarknadslösningen så att fordonsavgiften sänktes med betoning på lastfartyg och de bästa isklasserna. När farledsavgiften sänktes beaktades dessutom minskningen av statens inkomster med 0,8 miljoner euro till följd av upphävningen av systemet med lästavgifter. I samband med lagändringen beaktades det också att isbrytningstjänsterna befrias från farledsavgift. Uppskattningen av inflödet av farledsavgifter 2017 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2016, som är 45,7 miljoner euro, så att trafiken 2017 har beräknats öka med 2,2 %, vilket ökar de inkomster som inflyter med ca 1,1 %.


2017 budget 46 200 000
2016 budget 44 800 000
2015 bokslut 45 381 999