Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

05. Vissa avgifter för trafikenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 28 851 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för flygtrafiken, 12 451 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om justering av tillsynsavgiften för flygtrafiken från 1,20 euro till 1,30 euro. Tillsynsavgiften för besiktningstrafiken, 7 260 000 euro, grundar sig på lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten (960/2013). Tillsynsavgiften för spårbunden stadstrafik, 40 000 euro, grundar sig på lagen om spårbunden stadstrafik (1412/2015). Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01. Trafiksäkerhetsavgiften, 9 100 000 euro, grundar sig på lagen om trafiksäkerhetsavgift (471/2016). Utgifterna för denna verksamhet har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.41.


2017 budget 28 851 000
2016 budget 18 751 000
2015 bokslut 19 202 229