Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

03. BanskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 5 184 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003).

Banskatt tas varken ut för el- eller dieseldriven godstrafik 2015—2018. Effekterna på statens skatteinkomster beräknas på årsnivå uppgå till ca 13,3 miljoner euro. Enligt lagen om ändring av 5 § i banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats med anslag under moment 31.10.78, ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 4 155 000 euro. Den banskatt som ska tas ut på persontrafik uppskattas till 1 029 000 euro.

Ändringar som följer av järnvägslagen bereds i banavgiftssystemet. Bedömningen grundar sig på det nuvarande banavgiftssystemet.


2017 budget 5 184 000
2016 budget 5 341 000
2015 bokslut 6 170 008