Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

08. AvfallsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 22 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på avfallsskattelagen (1126/2010). Lagen reformerades vid ingången av 2011, då avfallsskatten höjdes från 30 euro till 40 euro per ton avfall och skattebasen utvidgades till att förutom allmänna avstjälpningsplatser även gälla privata avstjälpningsplatser. I samband med detta fattades även beslut om att höja avfallskatten till 50 euro per ton avfall år 2013. År 2015 höjdes avfallsskatten från 50 till 55 euro och år 2016 till 70 euro per ton avfall. Avfallsskattens skattebas har minskat till under hälften sedan ändringen av skatten år 2011 och den uppskattas minska med ytterligare hälften under 2016 i och med förbudet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatser.


2017 budget 22 000 000
2016 budget 25 000 000
2015 bokslut 32 363 376