Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              07. Energiskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

05. Punktskatt på läskedryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 158 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skattebeloppet för sötsaker och glass är 95 cent per kilogram och för läskedrycker 11 eller 22 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på sötsaker, sötsaksliknande produkter, choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol. När det gäller sötsaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Skatten på sötsaker och glass höjdes 2012 och på läskedrycker 2012 och 2014.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker. Enligt propositionen slopas punktskatten på sötsaker och glass. På grund av tidpunkten för inflödet av skatterna är intäkten av punktskatten på sötsaker och glass liten 2017. Samtidigt görs smärre ändringar i skattebasen för punktskatten på läskedrycker.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

  2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
       
Sötsaker 76 76 7
Glass 32 33 2
Läskedrycker 142 148 149
Sammanlagt 250 257 158

Som skatteutgift minskar skattefriheten för livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och kosttillskott det belopp som inflyter under momentet. Skatteutgiftens belopp beräknas vara ringa i förhållande till skatteintäkterna.

Momentets rubrik har ändrats.


2017 budget 158 000 000
2016 budget 257 000 000
2015 bokslut 249 896 905