Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              07. Energiskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

04. Punktskatt på alkoholdryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 373 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 45,55 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på motsvarande sätt 31,90 euro och punktskatten på viner (11 volymprocent) 30,82 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 32,05 euro.

Alkoholskatten höjdes 2008, två gånger 2009, 2012 och 2014.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

  2015
bokslut
2016
prognos
2017
prognos
       
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, % 3,6 ½

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

  2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
       
Etylalkohol 415 400 424
Öl 605 600 631
Viner och andra genom jäsning tillverkade produkter samt mellanprodukter 336 340 318
Sammanlagt 1 356 1 340 1 373

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier, som ökades från början av 2015. Skatteutgiften uppgår 2017 till ca 7 miljoner euro.


2017 budget 1 373 000 000
2016 budget 1 340 000 000
2015 bokslut 1 355 743 518