Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 998 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 41,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 200,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 32 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 33,00 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 28,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 121,50 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes 2009, 2010, 2012, 2014 och 2015 och vid ingången av 2016. Enligt gällande lag höjdes skatten dessutom den 1 juli 2016, den 1 januari 2017 och den 1 juli 2017. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har skattebasen när det gäller tobaksprodukter minskat med ca 10 % sedan 2008.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis. Enligt propositionen ska vätskor som är avsedda att användas i elektroniska cigaretter beläggas med punktskatt.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

 2015
bokslut
2016
budget
2017
budgetprop.
    
Cigaretter776820876
Övriga tobaksprodukter105109122
Sammanlagt881929998

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2017 budget998 000 000
2016 budget929 000 000
2015 bokslut880 851 169