Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              01. Mervärdesskatt
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

02. Skatt på vissa försäkringspremierPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 812 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2017 är skatten 24 % av det skattefria värdet av försäkringspremien.


2017 budget 812 000 000
2016 budget 785 000 000
2015 bokslut 776 813 223