Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              02. Samfundsskatt
              04. Skatt på arv och gåva
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2017

03. Källskatt på ränteinkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 43 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om källskatt på ränteinkomst (1550/1992). Skatten är 30 % på den ränta som i Finland betalas för insättningar eller masskuldebrevslån. Alla fysiska personer är skattskyldiga.

Inlåningen från hushåll bildar den största delen av skattebasen. I slutet av 2015 var inlåningsstocken från finländska hushåll i finländska penninginstitut ca 78 miljarder euro och genomsnittsräntan på insättningarna var ca 0,3 %. Det beräknas att den källskattebelagda inlåningsstocken från hushåll och genomsnittsräntan på hushållens insättningar utvecklas i enlighet med vad som anges i tabellen:

  2015 utfall 2016
prognos
2017
prognos
       
Förändring i den källskattebelagda inlåningsstocken, % -0,11 2,6 2,3
Genomsnittsräntan på hushållens insättningar, % 0,33 0,19 0,08

2017 budget 43 000 000
2016 budget 91 000 000
2015 bokslut 110 410 026