Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2017

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda samt för utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs.

Fullmakt

Om en del av den för 2015 beviljade fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser som gäller den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda inte har använts, får beslut om den oanvända delen fattas år 2017.

Förklaring:Den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda planerades 2015—2016 och renoveringen genomförs 2016—2018. Totalkostnadsförslaget för den grundläggande renoveringen är 11 600 000 euro. I reparations- och ändringsarbetena strävar man efter att minska driftskostnaderna. I den grundläggande renoveringen beaktas även säkerställandet av de ombord arbetande forskarnas arbetarskydd och av själva forskningsarbetets kvalitet. Anslaget kan också användas för att hyra ett ersättande fartyg, ifall detta gör det möjligt att genomföra den grundläggande renoveringen så att totalkostnaderna blir mindre.

Det bedöms att man ur oljeskyddsfonden som ersättningar för utgifterna för anskaffning av oljebekämpningsutrustning med kapacitet för isförhållanden och kompletterande bekämpningsmateriel för högsjöförhållanden samt för utgifter som föranleds av anskaffning av annan materiel för bekämpning av oljeskador och upprätthållandet av oljebekämpningsberedskapen får 1 500 000 euro. Ersättningarna intäktsförs under moment 12.35.10.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Förbindelser 2017 4 000 3 000 7 000
Sammanlagt 4 000 3 000 7 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av oljebekämpningsutrustning och utrustning för oljebekämpning till havs -2 500
Sammanlagt -2 500

2017 budget 5 000 000
2016 budget 7 500 000
2015 bokslut 1 450 000