Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2017

52. Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Kansallisteatterin Pienen näyttämön perustamis- ja perusparannushankkeesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 30 000 000 euroa.

Selvitysosa:Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja siten, että momentilta 29.80.52 myönnetään enintään 20 000 000 euroa vuonna 2021 sekä momentilta 29.80.50 enintään 10 000 000 euroa vuonna 2022.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 257 570 000
2019 tilinpäätös 247 042 783
2018 tilinpäätös 238 839 355