Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              (87.) Aktieförvärv
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2017

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 564 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.

Förklaring:Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Beredningen av en total översyn av lagstiftningen om utredande av dödsorsak pågår, och i samband med den görs också en översyn av kostnadsstrukturen inom rättsmedicinen. Målet är fortsatt ökat samarbete mellan servicesystemet, Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak.

Verksamhetens omfattning 2015—2017

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Utgifter, 1 000 euro 11 062 8 564 8 564
Antal rättsmedicinska obduktioner, st. 8 835 8 700 8 600

2017 budget 8 564 000
2016 budget 8 564 000
2015 bokslut 11 061 819