Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2005
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01. Opetusministeriö
         05. Kirkollisasiat
         07. Opetushallitus
         08. Kansainvälinen yhteistyö
         10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
         20. Ammattikorkeakouluopetus
         40. Yleissivistävä koulutus
         60. Ammatillinen koulutus
         69. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
         70. Opintotuki
            Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat
         88. Tiede
         90. Taide ja kulttuuri
         98. Liikuntatoimi
         99. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2017

Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Luvut 29.88, 90, 98 ja 99

Selvitysosa: Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja arvioidaan vuonna 2005 kertyvän 381,4 milj. euroa. Lisäksi voittovaroista aikaisemmin myönnettyjen lainojen kuoletuksia ja korkoja arvioidaan kertyvän 0,5 milj. euroa. Yhteensä edunsaajien käytettävissä veikkausvoittovaroja on 381,9 milj. euroa.

Voittovaroista ehdotetaan myönnettäväksi momentilta 29.88.53 tieteen tukemiseen 75,7 milj. euroa, momentilta 29.90.52 taiteen tukemiseen 190,4 milj. euroa, momentilta 29.98.50 liikunnan tukemiseen 86,3 milj. euroa ja momentilta 29.99.50 nuorisonkasvatustyön tukemiseen 29,5 milj. euroa.

Arpajaislain (1047/2001) mukaisesti raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytetään urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Arpajaislain mukaan em. pelejä toimeenpanevan rahapeliyhteisön asianomaisen tilikauden voittoa sekä voittovaroista myönnetyistä lainoista kertyviä kuoletuksia ja korkoja vastaavaksi arvioitu määräraha otetaan vuosittain valtion talousarvioon. Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001) 2 §:ssä tarkoitettujen veikkausvoittovarojen tuotosta rahoitettavien kirjaston valtionosuuksien määräksi ehdotetaan 58,4 milj. euroa, mikä on 65 % näiden valtionosuuksien kokonaismäärästä. Muihin tarkoituksiin käytettävä veikkausvoittovarojen tuotto on siten 323,5 milj. euroa. Viimeksi mainitusta euromäärästä ehdotetaan mainitun lain 1 §:ssä säädetyissä rajoissa käytettäväksi 26,7 % urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, 9,1 % nuorisotyön edistämiseen, 23,4 % tieteen edistämiseen ja 40,8 % taiteen edistämiseen.

Veikkausvoittovaroilla on katettu edunsaajien kokonaisrahoituskehyksistä seuraavat osuudet vuosina 2000—2005 (milj. euroa)
 200020012002200320042005
 TPTPTPTPTATAE
       
Tiede171,7179,8188,9206,9239,6239,9
— veikk.varat74,575,976,275,775,775,7
— budj.varat97,2103,8112,7131,2163,8164,1
       
Kirjastojen valtionosuus80,182,780,192,288,090,2
— veikk.varat73,867,235,562,259,458,4
— budj. varat6,315,544,530,128,731,8
       
Taide212,8209,9222,2223,1242,2254,9
— veikk.varat135,0137,3144,2129,0128,6132,0
— budj.varat77,872,678,094,0113,6122,9
       
Liikunta79,981,684,485,486,488,3
— veikk.varat79,080,783,384,084,586,3
— budj.varat0,90,91,01,51,92,0
       
Nuoriso20,721,122,022,430,832,4
— veikk.varat19,920,320,320,828,629,5
— budj.varat0,80,81,61,62,22,8
       
Veikkausvoittovarat yhteensä382,2381,4359,5371,7376,8382,0